fbpx

UTLEIEVILKÅR

MINIGRAVER

LEIETIDEN løper fra kl.10.00 fra og med den dagen minigraveren er booked.Levering skjer senest dagen etter endt booking innen 09.00. Henting og levering må skje innen våre åpningstider 08.00 – 16.00. Maks 8 timer på timetelleren, og leiesum kan påløpe ved bruk utover dette. Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) – be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd. LEIETAKER er ansvarlig for minigraveren fra denne forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke minigraveren kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av TK AUTO AS. Leietaker forplikter seg til å levere minigraveren rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, og annet utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes TK AUTO AS innen 24 timer, ellers anses minigraveren å være i normal forskriftmessig stand som ved utlevering. TK AUTO AS er ansvarlig for at minigraveren er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på minigraveren, eller at minigraveren ikke passer til leietakers behov. Minigraveren er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Leietakeren kan IKKE framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av minigraveren.

LIFT

LEIETIDEN løper fra kl.10.00 fra og med den dagen liften er booked.Levering skjer senest dagen etter endt booking innen 09.00. Henting og levering må skje innen våre åpningstider 08.00 – 16.00.Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) – be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd. LEIETAKER er ansvarlig for liften fra denne forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke liften kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av TK AUTO AS. Leietaker forplikter seg til å levere liften rengjort og i samme stand som utlevert. Vask og annet utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved liften skal meldes TK AUTO AS innen 24 timer, ellers anses liften å være i normal forskriftmessig stand som ved utlevering. TK AUTO AS er ansvarlig for at liften er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på liften, eller at utstyret ikke passer til leietakers behov. Liften er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke. Leietakeren kan IKKE framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret.