fbpx

UTLEIEVILKÅR

MINIGRAVER

LEIETIDEN løper fra kl.10.00 fra og med den dagen minigraveren er booked.Levering skjer senest dagen etter endt booking innen 09.00. Henting og levering må skje innen våre åpningstider 08.00 – 16.00.Maks 10 timer på timetelleren, og leiesum kan påløpe ved bruk utover dette. Ved leie over lengre perioder (over 1 uke) – be om pris på forhånd. Ved større etablerte leieforhold ønsker vi å avtale priser, rabatter og betalingsbetingelser på forhånd.

Leietaker er ansvarlig for utstyret fra dette forlater utleierens depot til det er returnert til samme. Leietakeren forplikter seg videre å bruke utstyret kun til arbeidsoppgaver det er beregnet for, vedlikeholde utstyret forskriftsmessig i henholdt til normal praksis (daglig vedlikehold) og instrukser gitt av TK AUTO AS. Leietaker forplikter seg til å levere utstyret rengjort og i samme stand som utlevert. Vask, drivstoff, og annet utover normal slitasje belastes leietaker. Feil og mangler ved utstyret skal meldes Myrhaug gård as innen 24 timer, ellers anses utstyret å være i normal forskriftmessig stand som ved utlevering.

TK AUTO AS er ansvarlig for at maskinene er utstyrt og vedlikeholdt i henhold til gjeldende regelverk. Utleier er ikke i noen tilfeller ansvarlig for evt. tap/andre økonomiske forhold som måtte forårsakes av evt. driftsstans på utstyret, eller at utstyret ikke passer til leietakers behov. Utstyret er forsikret av utleier og dekker brann, tyveri, maskinskade (kasko), ansvar og førerulykke.

Leietakeren kan IKKE framleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til andre, heller ikke foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse el.) av utstyret.